01 / Šola Vožnje

Kako do izpita B kategorije

Kako do izpita za avto?

Z usposabljanjem za voznika B kategorije lahko pričnete pri 17,5 letih oz. s 16. leti, če se odločite za vožnjo s spremljevalcem. K izpitni vožnji lahko pristopite, ko dopolnite 18 let.

Koraki do izpita:

1. Korak

 • obiskovati morate TEČAJ CPP
 • opraviti morate zdravniški pregled, ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO velja 3 leta
 • narediti morate izpit iz PRVE POMOČI (velja neomejeno)

2. Korak

 • Zdaj se lahko prijavite na TEORETIČNI DEL IZPITA (CPP pole). Uspešno narejene so pogoj za praktično vožnjo. Veljajo 3 leta.

3. Korak

 • Pričnete s praktično vožnjo in odvozite predpisan program (minimalno 20 ur).
 • Nato sledi še IZPITNA VOŽNJA.

Postanete voznik začetnik. To pomeni, da morate v dveh letih in ne prej kot po 6 mesecih od dneva izpita, opraviti še VADBO VARNE VOŽNJE.

02 / Šola Vožnje

Povratniki

Povratniki – vozniki, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje

Kako ponovno do vozniškega izpita?

Vsi vozniki, ki vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morate v celoti ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Le izpit iz prve pomoči je trajno veljaven. Potrebujete kartico o opravljeni prvi pomoči. Če je nimate, si lahko pridobite tudi duplikat.

Koraki do izpita

Najprej morate pridobiti zdravniško spričevalo – opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri pooblaščeni organizaciji: npr. ZVD, 01/585 51 47, 01/585 5126 (potrebno se je naročiti).

Tistim, ki je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje, je določeno, da se morajo udeležiti dodatnega programa varne vožnje.

Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi, pa se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa (edukacijska ali psihosocialna delavnica). Program določi zdravnik pri pregledu.

 • Tečaj CPP (24 šolskih ur)
 • Teoretični del izpita na izpitnem centru (veljavnost 3 leta)
 • Praktični del usposabljanja (minimalno 20 ur vožnje)
 • Praktični preizkus znanja – izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra

03 / Šola Vožnje

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje RS.

Če imate veljavno vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji in stalno ali začasno prebivate v Republiki Sloveniji, lahko na podlagi tega vozniškega dovoljenja zaprosite za izdajo slovenskega vozniškega dovoljenja. Veljavno tuje vozniško dovoljenje se lahko zamenja za slovensko tujemu državljanu, ki ima v Sloveniji prijavljeno bivališče več kot 6 mesecev.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del izpita za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem.

Za zamenjavo vozniškega dovoljenja je potrebno predložiti:

 • veljavno tuje vozniško dovoljenje
 • potrdilo o veljavnosti vozniškega dovoljenja (potrdilo iz države, kjer je bilo vozniško dovoljenje izdano + po potrebi overjeni prevod)
 • zdravniško spričevalo
 • potrdilo o stalnem bivališču
 • pogodbo o zaposlitvi
 • poročni list, potrdilo o šolanju otrok ipd.

Replacement of a foreign driving licence for a Slovenian driving licence

If you are holder of a valid driving licence issued in EU member states, Liechtenstein, Norway and Iceland and if you have registered your residence in the Republic of Slovenia for a period longer than six months, you may request for a replacement of a valid foreign driving licence for a Slovenian driving licence upon satisfying the relevant conditions.

You are required to pass a practical driving test to qualify for a Slovenian driving licence for those categories of vehicles that you are allowed to drive in your contry of origin.

For the replacement you need to submit the following documents:

• original driving licence,
• proof of the validity of the driving licence issued by the country of origin,
• valid medical certificate,
• proof of residency,
• employment contract,
• marriage certificate, etc.

04 / Šola Vožnje

Vožnja s spremljevalcem

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem so določeni v 57. členu Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/2016).

Oseba, starejša od 16 let, sme voziti osebni avtomobil s spremljevalcem, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B,
 • je opravila teoretični del vozniškega izpita,
 • je v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja,
 • ji vozniško dovoljenje ni odvzeto,
 • se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
 • se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
 • ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu (če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije),
 • jo med vožnjo spremlja spremljevalec,
 • je vozilo označeno s predpisano “L” tablico.

Pod navedenimi pogoji sme oseba voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje.Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika,ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Oseba, ki bo vozila s spremljevalcem, sme začeti z usposabljanjem v šoli vožnje (tečaj CPP), ko dopolni šestnajst let.

Kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem, mora biti vozilo na levi polovici zadnje strani označeno s predpisano “L” tablico. “L” tablica je kvadratne oblike, velikosti najmanj 178 mm x 178 mm, zelene barve, na njej je črka “L” bele barve in mora odsevati svetlobo.