o družbi
Direktor

01 / O DRUŽBI

Varnost Ljubljana, d.o.o. je eno najstarejših podjetij za varovanje premoženja v državi.

Varnost Ljubljana, d.o.o. je matično podjetje, ki se ukvarja z varovanjem ljudi in premoženja, z vodenjem šole vožnje v Domžalah, z vodenjem turistične agencije Vartour ter nudenjem storitve najema poslovnih prostorov v centru Ljubljana.

Hčerinski podjetji Varnost Ljubljana – varovanje d.o.o. in Varnost splošni servis d.o.o. sta v 100% lasti matičnega podjetja Varnost Ljubljana, d.o.o..

PREBERI VEČ
ljudje

03 / REFERENCE

SMO TAM KJER SO LJUDJE

Ob dogovoru z naročnikom o skupnem sodelovanju nas zavezuje, da dela opravljal v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi ter dogovori med pogodbenima strankama. Izkušnje in naša usposobljenost dajejo garancijo za rezultat kakovostno opravljenih storitev.

 • 01 / Kolektor Etra

  Kolektor Etra

  Fizično varovanje.

 • 02 / DRI upravljanje investicij

  DRI upravljanje investicij

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 03 / Helios group

  Helios group

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 04 / VDT Ljubljana

  VDT Ljubljana

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 05 / Abanka

  Abanka

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 06 / Elektro energija

  Elektro energija

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 07 / Državni izpitni center

  Državni izpitni center

  Hišniška dela.

zgodovina

03 / VARNOST LJUBLJANA VEČ KOT

2 0

LET USPEŠNEGA VAROVANJA VAŠEGA PREMOŽENJA.

101

Število zaposlenih.

2875

Dnevno sprejeti dogodki v VNC-ju.

875

Letno opravljene intervencije.

04 / NOVICE

Tečaj BE ali koda 96

7. november, 2017

Oznake:

Poznamo dve različici usposabljanj za vožnjo s priklopnikom: 1. različica – koda 96: po tem programu se lahko usposobite, kadar največja dovoljena masa motornega vozila in priklopnega vozila presega 3500kg, a ne preseže 4250kg. 2. različica – polna BE kategorija: po tem programu se lahko usposobite, kadar največja dovoljena masa vozila in priklopnega vozila presega […]

Vožnja s spremljevalcem, kategorija B

20. oktober, 2017

Oznake:

Vožnja s spremljevalcem je novost slovenske zakonodaje, ki dopušča da je poleg odgovornosti šole vožnje, njihovih učiteljev vožnje, preložen del odgovornosti tudi na spremljevalce mladih voznikov. Ena bistvenih nalog spremljevalca je, da oblikuje mladega voznika v premišljenega varnega in umirjenega udeleženca v cestnem prometu ter mu poda ustrezno vozniško kulturo. Na ta način si bo […]

Tečaj A kategorije

17. september, 2017

Oznake:

OPIS: Kategorija A je kategorija vozniškega dovoljenja v katero uvrščamo vožnjo motornih koles na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. STAROST: A kategorija – 24 let ali minimalno 20 let, če imate najmanj dve leti A2 kategorijo. LOKACIJA: učilnica šola vožnje Varnost, Ljubljanska 68, 1230 Domžale, 01 7216 747, 041 382 […]