01 / Varovanje

Protipožarni sistemi

Požar na objektu navadno povzroči škodo lahko pa ogroža tudi človeška življenja. Požar v poslovnih prostorih ali proizvodnji povzroči prekinitev poslovnega procesa. Sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara je zato najpomembnejši element pri varovanju objekta.

V stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih mora biti poskrbljeno za varnost stanovalcev, zaposlenih ali drugih uporabnikov. Prvi ukrep je seveda požarna varnost v smislu preprečevanja požarov, ki jo zagotovimo z ustrezno gradnjo, materiali in inštalacijami, torej je predvsem odvisna od ustreznega projektiranja. Protipožarna zaščita pa vključuje seveda tudi različne ukrepe, ki v primeru požara poskrbijo, da se prisotni čim varneje umaknejo ter da se s čimprejšnjim ukrepanjem tudi gmotna škoda omeji. V zasebnih stanovanjskih objektih so požarni sistemi za javljanje požara še redkost, medtem ko so v poslovnih in industrijskih stavbah že stalnica. Osnovni elementi protipožarnega so protipožarna centrala, prikazni tablo, senzorji, notranja ali  zunanja sirena ter moduli za odpiranje intervencijskih poti (vrata, rolo vrata, magnetna stikala).