01 / Upravljanje

Poslovne stavbe

Upravljanje poslovnih stavb

Upravljanje poslovnih stavb je zahtevno, saj mora imeti upravnik posebna zanja in izkušnja. Na tem področju ne obstaja zakonske regulative, ki bi to področje podrobneje urejala kot to velja za večstanovanjske objekte. Naše podjetje ima na tem področju veliko izkušenj in znanja, da lahko celovito upravljamo s poslovnimi stavbami. Za poslovne stavbe je obvezno vodenje rezervnega sklada ter priprava načrtov vzdrževanja. Predlagamo, da imajo lastniki poslovnih prostorov  med seboj sklenjeno Pogodbo o medsebojnih razmerjih in v njej določene ključne delitve obratovalnih stroškov.

Hišniška dela

Naše podjetje vam nudi pomoč pri obnovi objektov, opravljanje rednih vzdrževalnih del, hišniška dela, čiščenje objektov in urejanje okolice ter varovanje stavb. Obseg upravljanja objektov se vedno pripravi v sodelovanju z lastniki.

Rezervni sklad

Redno vzdrževanje nepremičnine je lahko drago, zato je bi s strani države sprejet Stanovanjski zakon ter rezervni sklad.  V rezervni sklad lastniki vplačujejo mesečno, sredstva pa vodi upravnik na posebnem računu, ki je ločen od njegovega poslovnega računa. Sredstva se porabljajo le za poravnavanje stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje posojil, ki so bili najeti v te namene. Etažni lastniki nimajo pravice zahtevati povračila sredstev vplačanih v rezervni sklad, niti nimajo pravice zahtevati njegove delitve. Če etažni lastniki ne plačujejo v rezervni sklad, lahko upravnik sproži postopek izvršbe.