01 / Varovanje

Fizično varovanje

Fizično varovanje predstavlja najbolj primarno obliko varovanja, katerega osnovni namen je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju ali na varovanem objektu. Tovrstno varovanje se izvaja s pomočjo varnostnega osebja, obsega pa različne naloge varovanja:dnevno receptorsko delo (evidentiranje gostov, posredovanje telefonskih klicev, organiziranje parkiranja, evakuacija ljudi iz objekta, reševanje ljudi ujetih v dvigalih, nadzor alarmnih sistemov),
nočno varnostno delo (vklopi alarmov, varnostni obhodi, požarni obhodi).