01 / STORITVE

Zaupanje in varnost.
Povezujemo in vzpostavljamo oboje.

Fizično varovanje

Fizično varovanje predstavlja najbolj primarno obliko varovanja, katerega osnovni namen je varovanje ljudi in premoženja na varovanem območju ali na varovanem objektu. Tovrstno varovanje se izvaja s pomočjo varnostnega osebja, obsega pa različne naloge varovanja:dnevno receptorsko delo (evidentiranje gostov, posredovanje telefonskih klicev, organiziranje parkiranja, evakuacija ljudi iz objekta, reševanje ljudi ujetih v dvigalih, nadzor alarmnih […]

Tehnično varovanje

Svetovanje Varnostno svetovanje vam nudijo naši strokovnjaki s področja tehničnega varovanja, ki imajo ustrezno izobrazbo elektrotehnika, računalništvo, Informatika ter dolgoletne izkušnje iz montaže. Namestitev Nudimo vam celotno izvedbo sistemov tehničnega varovanja, montaža, zagon, programiranje in poučitev uporabnikov. Ob koncu projekta izvedbe tehničnega varovanja vam pripravimo dokumentacijo projekta ter navodila za pravilno rabo celotnega sistema. Redni […]

Protivlomni sistemi

Protivlomni (alarmni) sistemi so namenjeni zaznavanju in preprečevanju vlomov ter opozarjanju na nedovoljen vstop v varovane prostore ali varovano območje preko komunikacijskih povezav (analogna linija, mobilni internet, internet). Alarmni signal lahko direktno obvesti odgovorno osebo ali pa se prenese v varnostno-nadzorni center v katerem operater VNC v skladu s protokolom obvešča oz. organizira intervencijo. Osnovni […]

Protipožarni sistemi

Požar na objektu navadno povzroči škodo lahko pa ogroža tudi človeška življenja. Požar v poslovnih prostorih ali proizvodnji povzroči prekinitev poslovnega procesa. Sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara je zato najpomembnejši element pri varovanju objekta. V stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih mora biti poskrbljeno za varnost stanovalcev, zaposlenih ali drugih uporabnikov. Prvi ukrep je […]

Video sistem

Video nadzorni sistem uporabljamo za namen nadziranja, dokumentiranja dogodkov, zaznavanja gibanja na varovanem območju ter varovanju ljudi in premoženja. Oprema za video nadzorni sistem je v zadnjih letih najhitreje tehnološko napredovala, kar pomeni, da je oprema vedno bolj dostopna.  Za arhiviranje posnetkov se uporabljajo digitalni mrežni video snemalniki, ki zajema sliko iz IP kamer, ki […]

02 / CENIK STORITEV

TV – tehnično varovanje
– prenos protivlomnega alarma v sistemu do treh senzorjev in pripravljenost mobilne ekipe na intervencijo od 20,00 €/mesec naprej – stanovanjski objekti
– prenos protivlomnega alarma v sistemu do treh senzorjev in pripravljenost mobilne ekipe na intervencijo od 40,00 €/mesec naprej – poslovni objekti
– vsak dodaten senzor v sistemu protivlomnega prenosa alarma 2,00 €/mesec
– prenos dodatnega alarma v kombinaciji s protivlomnim alarmom (protipožarni, lom stekel) na vsak dodaten senzor 3,00 €/mesec
– izvedba intervencije do razdalje 15 km od DC 18,00 €/intervencijo
– dodatek na pripravljenost mobilne ekipe varnostnikov za takojšnjo intervencijo pri razdalji več kot 15 km od DC 0,45 €/km
– reševanje iz dvigal 30,00 €/h
– namerna sprožitev alarma 250,00 €/intervencijo

FV – fizično varovanje
– fizičnega varovanja v dnevnem času 11,52 €/h
– storitev 24 urnega fizičnega varovanja 12,57 €/h
– izredno fizično varovanje (zavarovanje kraja nezgode, kriminalnega dejanja, preprečevanje prehodan) od 18,25 €/h naprej
– varovanje prireditev 20,15 €/h

OV – obhodno varovanje
– manj zahteven obhod: do oddaljenosti 15 km od DC 12,45 €/obhod
– zahteven obhod: do oddaljenosti 15 km od DC 14,85 €/obhod
– faktor razdalje od DC 0,45 €/km

PVD – prevoz in varovanje denarja
– prevoz denarja 1. razreda in prevoz do 5 km 7,05 €/prevzem
– prevoz denarja 2. razreda in prevoz do 5 km 12,15 €/prevzem
– dodatek za prevoz in varovanje v nočnem času med 23:00 in 5:00 uro za varovanje denarja 1. razreda z enim varnostnikom 2,00 €/prevzem
– dodatek za prevoz in varovanje v nočnem času med 23:00 in 5:00 uro za varovanje denarja 2. razreda z dvema varnostnikoma 4,00 €/prevzem
– faktor razdalje od DC 0,45 €/km

TEHNIKA – montaža
– montaža – zahtevna dela 32,10 €/h
– montaža – manj zahtevna dela 28,25 €/h
– vrednost delavca med prevozom do mesta montaže 15,10 €/h
– kilometrina 0,45 €/km

Cene so brez DDV. Cenik velja od 12.09.2019

ljudje

03 / REFERENCE

SMO TAM KJER SO LJUDJE

Ob dogovoru z naročnikom o skupnem sodelovanju nas zavezuje, da dela opravljal v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi ter dogovori med pogodbenima strankama. Izkušnje in naša usposobljenost dajejo garancijo za rezultat kakovostno opravljenih storitev.

 • 01 / Kolektor Etra

  Kolektor Etra

  Fizično varovanje.

 • 02 / DRI upravljanje investicij

  DRI upravljanje investicij

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 03 / Helios group

  Helios group

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 04 / VDT Ljubljana

  VDT Ljubljana

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 05 / Abanka

  Abanka

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 06 / Elektro energija

  Elektro energija

  Fizično in tehnično varovanje.

 • 07 / Državni izpitni center

  Državni izpitni center

  Hišniška dela.

04 / POVPRAŠEVANJE

ŽELITE PONUDBO?

Stopite v kontakt z nami. Pošljite nam sporočilo.

Pošljite Povpraševanje